Çiftlik Gübre Sıyırıcı Karıştırıcı Ve Pompalama Sisteminin Kdv Oranı Hk.

Çiftlik Gübre Sıyırıcı Karıştırıcı Ve Pompalama Sisteminin Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Çiftlik Gübre Sıyırıcı Karıştırıcı Ve Pompalama Sisteminin Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.09.15.01-1.2011.3/KDV.28.MD.-3

27/01/2012

Konu

:

Çiftlik Gübre Sıyırıcı Karıştırıcı ve Pompalama Sisteminin KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; hayvancılıkta kullanılan gübre sıyırıcı, karıştırıcı ve pompalama sisteminin katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu kararnameye ekli olup % 8 oranında katma değer vergisine tabi teslim ve hizmetlerin yer aldığı (II) sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümüne 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen (28) numaralı bölümünde % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulan tarım alet ve makineleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları belirtilmek suretiyle ismen sayılmış bulunmaktadır. Anılan bölümde belirtilen tarım alet ve makineleri arasında 8432.40 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Gübreleme Makine ve Cihazları sayılmış bulunmaktadır.

İmalatını yaptığınız cihazın katma değer vergisi oranının tayini için, imal edilen cihazın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasının bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi gümrük idarelerinden alınabilecektir.

Buna göre, imalatını yaptığınız tarım alet ve makinelerinin yukarıda belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alması halinde, teslimleri % 8 oranında, aksi durumda genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çiftlik Gübre Sıyırıcı Karıştırıcı Ve Pompalama Sisteminin Kdv Oranı Hk.

27.01.2012

B.07.1.GİB.4.09.15.01-1.2011.3/KDV.28.MD.-3

Top
Menu