Deri İşlerinin Kdv Oranı

Deri İşlerinin Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

45404237-130[I-16-215] – 64400

27.07.2017

Konu

:

Deri işlerinin KDV oranı

     

İlgi

:

a) 22/12/2016 tarihli özelge talep formunuz.

b) 15/03/2017 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde, ham maddesi Şirketinize ait olan derilere kimyasal maddeleri ve malzemeleri hizmet veren tarafından temin edilmek suretiyle verilen tabaklama ve retenaj işlemiyle; ham maddesi müşterilerinize ait olan derilere boya, kimyasal ürünler ve işletme malzemelerinin Şirketinizce karşılanmak suretiyle verilen zımpara işlemi, son boya işlemi, desen presi, dolaplarda derinin yumuşatma işlemi, “pat pat” diye adlandırılan deri yumuşatma işlemi ve düzleştirici pres işlemine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/10 uncu sırasında “Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” yer almıştır.

Bununla birlikte, KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B-2.6. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketinize ait olan derilere kimyasal madde ve malzemeleri hizmet veren tarafından temin edilmek suretiyle gerçekleştirilen işlemlerle; müşterilere ait olan derilere boya, kimyasal ürünler ve işletme malzemeleri Şirketinizce karşılanmak suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin fason iş mahiyetinde değerlendirilmesi mümkün değildir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında olmadığından bahis konusu hizmetlerin % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Deri İşlerinin Kdv Oranı

27.07.2017

45404237-130[I-16-215] – 64400

Son Yorumlananlar
Top
Menu