Garanti Süresinde Arızalı Lastiğin Yerine Hiçbir Bedel Alınmadan Yeni Bir Lastik Verilmesi İşlemine Katma Değer Vergisi Uygulanmayacaktır.

Garanti Süresinde Arızalı Lastiğin Yerine Hiçbir Bedel Alınmadan Yeni Bir Lastik Verilmesi İşlemine Katma Değer Vergisi Uygulanmayacaktır.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Garanti Süresinde Arızalı Lastiğin Yerine Hiçbir Bedel Alınmadan Yeni Bir Lastik Verilmesi İşlemine Katma Değer Vergisi Uygulanmayacaktır.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 12/06/1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5408-125/22124
KONU : Garanti süresinde arızalı lastiğin yerine hiçbir bedel alınmadan
yeni bir lastik verilmesi işlemine KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İSTANBUL VALİLİĞİ
(Defterdarlık: KDV Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 24.09.1997 tarih ve Def. 0.34.16.25. 2490/7120 sayılı yazınız.

Yazınızda, iliniz ……….Vergi Dairesi mükelleflerinden …….. Lastikleri T.A.Ş.’nin Defterdarlığınıza verdiği ……………. tarihli dilekçede garanti süresinde arızalı lastiğin yerine hiçbir bedel alınmadan yeni bir lastik verilmesi işlemine katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağının bildirilmesi istenmektedir.

Satış sonra garanti şartları çerçevesinde arızalı lastiğin yerine verilen yeni lastiğin bedeli, başlangıçta satılan lastiğin maliyetinin bir unsuru olarak değerlendirilip lastiğin satış bedeli buna göre belirlendiğinden, daha sonra yapılan yeni lastik teslimine katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Garanti Süresinde Arızalı Lastiğin Yerine Hiçbir Bedel Alınmadan Yeni Bir Lastik Verilmesi İşlemine Katma Değer Vergisi Uygulanmayacaktır.

12.06.1998

B.07.0.GEL.0.54/5408-125/22124

Top
Menu