Kdv Tevkifatı.

Kdv Tevkifatı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2013-18]-20

14/04/2014

Konu

:

KDV Tevkifatı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Birliğinizin mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

             KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

             a)      KDV mükellefleri,

            b)      Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

             sorumlu tutulmuş; (3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak işlemler sayılmıştır.

            Buna göre, KDV mükellefiyeti bulunmayan ve belirlenmiş alıcılar arasında da yer almayan Birliğinizin, Tebliğ kapsamındaki işlemler nedeniyle KDV tevkifatı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Özelge:Kdv Tevkifatı.

14.04.2014

18008620-130[ÖZG-2013-18]-20

 

Son Yorumlananlar
Top
Menu