Kitap Ve Benzeri Yayınlar İle Yaprak Test Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

Kitap Ve Benzeri Yayınlar İle Yaprak Test Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kitap Ve Benzeri Yayınlar İle Yaprak Test Teslimlerinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/195–183

04/07/2011

Konu

:

Gazete, dergi, kitap ve test teslimlerinde kdv oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kitap ve test teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 14 üncü sırasında sayılan kitap ve benzeri politikasi/”>yayınların teslimi % 8 oranında KDV ye tabidir.

            Ancak, bu ürünlerin 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlarının teslimi ile kitap ve benzeri politikasi/”>yayın mahiyetinde olmayan test (yaprak test dahil) teslimleri % 18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kitap Ve Benzeri Yayınlar İle Yaprak Test Teslimlerinde Kdv Oranı Hk.

04.07.2011

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/195–183

Top
Menu