Kümes Hayvanlarının Canlı Ve Cansız Olarak Toptan Tesliminde Kdv Oranı

Kümes Hayvanlarının Canlı Ve Cansız Olarak Toptan Tesliminde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kümes Hayvanlarının Canlı Ve Cansız Olarak Toptan Tesliminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAKARYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

41931384-130[28-2016-56]-10

03.03.2017

Konu

:

Kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan   tesliminde KDV oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Aynı Kararın 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki tesliminde % 8 oranında KDV uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 2 no.lu faslında yer alan mallar sayılmış, ancak 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar bu sıra haricinde tutulmuştur. Hariç tutulan bu ürünlere (II) sayılı listenin A/1-b sırasında yer verilmiştir. Ayrıca, (II) sayılı listenin A/1-a sırasında ise TGTC’nin “01.05″ pozisyonunda yer alan hayvanlar yer almıştır.

            Diğer taraftan, TGTC’nin 01.05 pozisyonunda “Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]”, aynı cetvelin 2 no.lu faslında, “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmış; bu faslın 02.07 pozisyonunda ise, 01.05 pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) düzenlenmiştir.

            Buna göre; canlı kümes hayvanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/1-a sırası kapsamında, bunların etleri ve yenilen sakatatları ile yağlarının ise aynı listenin A/1-b sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bu ürünlerin ithali ile toptan veya perakende tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kümes Hayvanlarının Canlı Ve Cansız Olarak Toptan Tesliminde Kdv Oranı

03.03.2017

41931384-130[28-2016-56]-10

Top
Menu