Gözlük Camı Odaklama Cihazının Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Gözlük Camı Odaklama Cihazının Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gözlük Camı Odaklama Cihazının Tesliminde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[ 28-2013/54]-380

17/04/2014

Konu

:

Gözlük Camı Odaklama Cihazının Tesliminde KDV Oranı Hakkında.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, centervision odaklama terminali ticari isimli eşyanın TGTC’nin “9018.50.90” tarife alt pozisyonuna ait GTİP No’larından %8 oranında KDV’ye tabi tutulduğundan bahisle, aynı mahiyette olduğunu belirtiğiniz TGTC’nin “9031.49.90.00.00 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal edilen gözlük camı merkezleme (odaklama) cihazına uygulanacak KDV oranı  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları ile ilgili 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22. sırasında 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Kararname ile yapılan ve 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede, bu sırada TGTC’ndeki GTİP No’ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış, ayrıca 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Kararla yapılan değişiklikte, bu sıraya bazı eşyalar da ilave edilmiştir.

            Söz konusu 22. sırada TGTC’nin “90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)” tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalar da yer almakta, ancak TGTC’nin “9031.49.90.00.00 Diğerleri (Diğer optik alet ve cihazlar)” GTİP No’su yer almamaktadır.

            Bununla birlikte şirketinizin satışını yaptığı gözlük camı merkezleme (odaklama) cihazı ile centervision odaklama terminali ticari isimli eşyanın işlevlerinde küçük de olsa farklılıklar olması nedeniyle, TGTC’nin farklı GTİP No’ları kapsamına girmeleri de mümkün bulunmaktadır.

            Bu nedenlerle,  Gümrük Beyannamelerinde her iki eşyanın doğru GTİP No’larında olduğunu varsaydığımızda;

            – Şirketiniz tarafından TGTC’nin “9031.49.90.00.00 Diğerleri (Diğer optik alet ve cihazlar)” GTİP No’sundan ithal edilen gözlük camı merkezleme (odaklama) cihazı yukarıda bahsedilen 22. sırada sayılan eşyalar kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18),

            – Centervision odaklama terminali ticari isimli eşyanın TGTC’nin “9018.50 Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar” tarife pozisyonuna ait “9018.50.90.00.11 Alet ve cihazlar (Optik olanlar)” GTİP No’sundan ithal veya teslim edilmesi halinde, söz konusu 22. sıra kapsamında değerlendirilerek %8 oranında,

            KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gözlük Camı Odaklama Cihazının Tesliminde Kdv Oranı Hk.

17.04.2014

84974990-130[ 28-2013/54]-380

Son Yorumlananlar
Top
Menu