Muayene Lambası Ve Ameliyathane Tavan Lambasında Kdv Oranı Hk.

Muayene Lambası Ve Ameliyathane Tavan Lambasında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-2-28-16]-523

13/07/2011

Konu

:

Muayene lambası ve ameliyathane tavan lambasında KDV oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde; 9405.40.99.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan muayene lambası ile 85.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer alan ameliyathane tavan lambasını ithal ettiğinizi belirterek, söz konusu ürünlerin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9405.40.99.90.00 ve 85.13 GTİP numaralarında yer alan muayene lambası ile ameliyathane tavan lambası 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, söz konusu ürünlerin ithali ve yurt içi teslimleri %18 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Muayene Lambası Ve Ameliyathane Tavan Lambasında Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-2-28-16]-523

Top
Menu