Maddi Duran Varlık Satışlarının Kdv Beyannamesinde Ne Şekilde Beyan Edileceği Hk.

Maddi Duran Varlık Satışlarının Kdv Beyannamesinde Ne Şekilde Beyan Edileceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Maddi Duran Varlık Satışlarının Kdv Beyannamesinde Ne Şekilde Beyan Edileceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.113-43

03/02/2012

Konu

:

Maddi duran varlık satışlarının KDV beyannamesinde ne şekilde beyan edileceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; maddi duran varlık satışlarının (demirbaş ve taşıt) KDV beyannamesinde nasıl beyan edileceği konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde,  Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, Kanunun 2/1 inci maddesinde ise teslim, bir malın tasarruf hakkının devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, maddi duran varlık satışları (demirbaş ve taşıt) ticari işlem kapsamında KDV Kanunun 1/1 ve 2/1 inci maddeleri gereğince KDV ye tabi olduğundan, söz konusu satış hasılatı ilgili dönem KDV Beyannamesinin “Matrah” Bölümünün “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” kısmında beyan edilecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Maddi Duran Varlık Satışlarının Kdv Beyannamesinde Ne Şekilde Beyan Edileceği Hk.

03.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.113-43

Top
Menu