Özel Tasarım Kutuları İçerisinde Teslim Edilen Özel Dokuma Kravatlarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Özel Tasarım Kutuları İçerisinde Teslim Edilen Özel Dokuma Kravatlarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-70/-206

07/04/2011

Konu

:

Özel tararım kutuları içerisinde teslim edilen özel dokuma kravatlarda uygulanacak KDV oranı hk.

            İlgide kayıtlı dilekçenizle özel dokuma kravatların özel tasarım kutu içerisinde satıldığı belirtilerek uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

           KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, ekli listede yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Karara ekli (II) sayılı Listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün;

            5 inci sırasında, 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)

            6/a sırasında, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

             sayılmıştır.

             Buna göre; kravatların ithal veya tesliminde, (özel dokuma olması veya özel tasarım kutu içerisinde satışa sunulduğuna bakılmaksızın) (II) sayılı Listenin B/5 veB/ 6-a sıraları kapsamında %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Özel Tasarım Kutuları İçerisinde Teslim Edilen Özel Dokuma Kravatlarda Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

07.04.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-70/-206

Son Yorumlananlar
Top
Menu