Medikal Malzemenin Kdv Oranı Hk.

Medikal Malzemenin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.94-208

13/07/2011

Konu

:

Medikal malzemenin KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

            Steril fiber ve endovenoz isimli sarf malzemenin “90.18.90.84.00.45” G.T.İ.P numarası ve “lazer makinası fiber aksamı” kayıt adı ile Şirketiniz tarafından genel oranda katma değer vergisi (KDV) hesaplanarak ithal edildiği,

            Söz konusu ithalat ile ilgili olarak % 18 oranında hesaplanan KDV nin Gümrük Müdürlüğünce tahsil edildiği,

            Bahse konu sarf malzemesinin … Devlet Hastanesine tesliminde % 8 oranında KDV hesaplanması gerektiğinden bahisle, ilgili Hastane tarafından KDV oranının düzeltilmesinin talep edildiği

            belirtilerek, “90.18.90.84.00.45” G.T.İ.P numarası ile ithal edilen sarf malzemesine uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi talep edilmektedir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, ekli listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için  % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırası, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonları itibariyle yeniden düzenlenmiş, 90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) pozisyonunda yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri % 8 oranında KDV ye tabi tutulmuş olup, bu düzenleme ile “90.18.” G.T.İ.P numarasında yer alan alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar liste dışında bırakılmıştır.

            Buna göre, gümrük beyannamesinde “90.18.90.84.00.45” G.T.İ.P numaralı lazer makinası fiber aksamı olarak tanımlanan ürünün gerek yurtiçi ve gerekse ithaldeki teslimleri genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Medikal Malzemenin Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.94-208

Son Yorumlananlar
Top
Menu