Pastaneler Prensip Olarak Hizmet İşletmesi Mahiyetinde Olduğundan Buralarda Üretilen Veya Dışarıdan Temin Edilen Malların Bu Yerlerde Veya Dışarıda Tüketilmek Üzere Müşterilere Satışı 01/01/2008 Tarihine Kadar Genel Vergi Oranına Tabi Olacaktır.

Pastaneler Prensip Olarak Hizmet İşletmesi Mahiyetinde Olduğundan Buralarda Üretilen Veya Dışarıdan Temin Edilen Malların Bu Yerlerde Veya Dışarıda Tüketilmek Üzere Müşterilere Satışı 01/01/2008 Tarihine Kadar Genel Vergi Oranına Tabi Olacaktır.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   : B.07.1.GİB.0.57/5779-07-51/ 72413                                            15.08.2007

KONU :

…………………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

İLGİ: …………… tarih ve ……………………. sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, ……………… adına tayin olunan, ….. tarih ve …. sayılı, …………………… San. Tic. Ltd. Şti. adına tayin olunan ……….. tarih ve …….. sayılı muktezalar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları, 3065 sayılı Kanunun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu yetkiye dayanılarak, 2007/12143 sayılı Kararname ile başta gıda maddeleri olmak üzere teslimleri           % 1 ve %8 oranına tabi olacak mallar yeniden belirlenmiş, ayrıca Kararnamenin 6. maddesi ile 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B bölümüne eklenen 23. sırada sayılan yerlerde verilen hizmetlere uygulanacak KDV oranı 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir. 23. sırada sayılan yerler arasında pastaneler de yer almaktadır.

Pastaneler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduğundan buralarda üretilen veya dışarıdan temin edilen malların bu yerlerde veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışı 01/01/2008 tarihine kadar genel vergi oranına tabi olacaktır.

Ancak, müşterilere hizmet sunulmasını sağlayacak masa, oturma yeri, tezgah gibi mekanların bulunmadığı yerlerde müşterilere dışarıda tüketilmek üzere yapılan satışlarda satılan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Pastaneler Prensip Olarak Hizmet İşletmesi Mahiyetinde Olduğundan Buralarda Üretilen Veya Dışarıdan Temin Edilen Malların Bu Yerlerde Veya Dışarıda Tüketilmek Üzere Müşterilere Satışı 01/01/2008 Tarihine Kadar Genel Vergi Oranına Tabi Olacaktır.

15.08.2007

B.07.1.GİB.0.57/5779-07-51/ 72413

Son Yorumlananlar
Top
Menu