Pelur Kağıtta Kdv Oranı Hk.

Pelur Kağıtta Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Pelur Kağıtta Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-14028-48/-288

10/05/2011

Konu

:

Pelur Kağıtta KDV Oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, pelür kağıt tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

             KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bu oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/13 üncü sırasında “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi” yer almaktadır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/13 üncü sırası kapsamında değerlendirilen pelür kağıdın ithali ve yurtiçi tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Pelur Kağıtta Kdv Oranı Hk.

10.05.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-14028-48/-288

Son Yorumlananlar
Top
Menu