Polyester Servis Teknesi Ve Deniz Motoru Tesliminde Kdv İstisnası Hk.

Polyester Servis Teknesi Ve Deniz Motoru Tesliminde Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Polyester Servis Teknesi Ve Deniz Motoru Tesliminde Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/22-8

14/01/2012

Konu

:

Polyester servis teknesi ve deniz motoru tesliminde KDV istisna

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin genel olarak sıhhi tesisat malzemeleri ticareti yaptığı ve hizmet verilen müşteri portföyünüzde deniz araçlarının da bulunduğu, ayrıca deniz araçlarında kullanılan pompa ve depoların firmanız tarafından satıldığı ve bu satış işlemi sonrasında montaj-servis işleri için servis teknesine ihtiyaç duyulduğundan, firmanıza yapılacak 4,50 metre boyunda polyester servis teknesi ile 40 beygir gücündeki deniz motoru tesliminde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, şirketiniz faaliyetinin kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmaması nedeniyle firmanızın polyester servis teknesi ile deniz motoru alımının Kanunun 13/a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel hükümlere göre KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Polyester Servis Teknesi Ve Deniz Motoru Tesliminde Kdv İstisnası Hk.

14.01.2012

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/22-8

Son Yorumlananlar
Top
Menu