Bilardo Oyununun Oynatıldığı Kahvehanelerin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusunda …

Bilardo Oyununun Oynatıldığı Kahvehanelerin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusunda …konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bilardo Oyununun Oynatıldığı Kahvehanelerin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusunda ... 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI    :  B.07.0.GEL0.66/6624-125

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU  :

……………… VALİLİĞİ

İLGİ: 28.02.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.10.10.-2-50.1-68-2158 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, bilardo oyununun oynatıldığı kahvehanelerin eğlence vergisine tabi olup olmadığı konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konu hakkında Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde belediye sınırları ile mücavir alanlar   içinde yer alan eğlence  işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine  tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun istisna ve muaflıklara    ilişkin  19’uncu maddesinin 5 numaralı bendinde de, bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve  çay ocakları olduğu belirtilen yerler eğlence vergisinden istisna   edilmiştir. 

Diğer taraftan, anılan Kanununun 20’nci maddesinin 3’üncü bendinde, “Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden işin mahiyetine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktardır.”  denilmektedir

Bu durumda, ruhsatnamelerinde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocağı olduğu belirtilen kahvehane niteliğinde olan yerlerde  bilardo masasının bulunması, işyerinin vasfını değiştirmeyeceğinden, bu tür işyerlerinin bilardo ve masa futbolu salonları gibi değerlendirilerek işleticilerinden Eğlence Vergisinin alınması mümkün değildir.

Ancak, ruhsatnamelerinde “bilardo salonu” ve “masa futbolu salonu” olduğu belirtilen yerlerden Eğlence Vergisinin aranacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a. 

Özelge:Bilardo Oyununun Oynatıldığı Kahvehanelerin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı Konusunda …

21.03.2005

B.07.0.GEL0.66/6624-125/12997

Son Yorumlananlar
Top
Menu