Serbest Bölgede Verilen Temizlik Hizmetinin Kdv Kanununun 17/4-ı Maddesi Uyarınca İstisnaya Tabi Olup Olmadığı Hk.

Serbest Bölgede Verilen Temizlik Hizmetinin Kdv Kanununun 17/4-ı Maddesi Uyarınca İstisnaya Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-118

02/12/2010

Konu

:

Serbest bölgede verilen temizlik hizmeti

İlgide kayıtlı dilekçenizde, merkezi yurt içinde bulunan şirketiniz tarafından serbest bölge içerisinde verilen temizlik hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanıp uygulanamayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik veya serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından bilfiil serbest bölge içinde ifaedilen hizmetler vergiden müstesnadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca serbest bölge olarak kabul edilen yerlerde faaliyet gösteren şirketlere serbest bölge içerisinde vermiş olduğunuz temizlik hizmeti, KDV Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV den istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Verilen Temizlik Hizmetinin Kdv Kanununun 17/4-ı Maddesi Uyarınca İstisnaya Tabi Olup Olmadığı Hk.

02.12.2010

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-118

Son Yorumlananlar
Top
Menu