Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

96620903-130[13/b-2013/11]-36

11/04/2014

Konu

:

Yat yanaşma yerlerinde bağlama ücretlerinin KDV’den istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait otelin önünde yer alan iskele ve sahil kısmının devletten kiralandığı, yat yanaşma yeri olarak işletilmek üzere yapı kullanma izin belgelerinin alındığı, DHL işletmelerinden projelerin onaylatıldığı ve yasal olarak tüm izinlerin alındığı belirtilerek, Turizm Bakanlığı tarafından da Turizm Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yat limanı statüsünde değerlendirilen yat yanaşma yerlerinde yatların bağlaması işleminin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV Kanununun 13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV den istisnadır.

            Bu hükme göre istisnanın uygulanması için hizmetin;

            -Liman ve hava meydanlarında,

            -Deniz ve hava taşıma araçları için,

            yapılması gerekmektedir.

            Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmayıp istisna kapsamındaki liman ve hava meydanlarının sınırları, alanları ilgili İdare tarafından belirlenmiş ve liman veya hava meydanı olarak tanımlanmış yerler olması gerekmektedir.

            Konuyla ilgili olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıdan, Şirketinizce işletilen otelin önünde yer alan yat yanaşma yerinin işletilmesi konusunda herhangi bir müracaatınızın olmadığı dolayısıyla da söz konusu tesisin işletme izninin bulunmadığı anlaşılmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Şirketinize ait otelin önünde yer alan ve ilgili idareden izin alınmaksızın işletilen yat yanaşma yerinin liman olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, burada verilen hizmetlerin Kanunun 13/b maddesine göre KDV den istisna tutulmasına imkan bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

11.04.2014

96620903-130[13/b-2013/11]-36

Top
Menu