Yelkenler “diğer Mal Ve Hizmetler” Bölümü Kapsamında Olmadığından, Genel Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği Hakkında.

Yelkenler “diğer Mal Ve Hizmetler” Bölümü Kapsamında Olmadığından, Genel Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yelkenler  

T.C.

MALIYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.07.1.GIB.0.01.54/5428-2334

KONU:

………. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİ: ………. tarihli dilekçeniz.

                   İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

1- KDV oranlan ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki İİ sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne;

a) 2006/10138 sayılı Karar ile bu Kararın yürürlüğü olan 09.03.2006 tarihinden itibaren;

– 15. sırada “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yönden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),

– 16. sırada “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”

İbareleri eklenmiştir.

b) KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde değişiklik yapan 25.05.2007 tarih ve

2007/12143 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede II sayılı listenin “B” bölümünün 15 ve 16. sırası aynen korunmuştur. Dolayısıyla bu sıralardaki ibarelere ilişkin eşyalar ait oldukları fasıllardaki GTİP Numaralarında değerlendirileceği tabiidir.

2- İthal ve teslimleri indirimli oranda KDV’ne tabi bulunan mal ve hizmetleri belirleyen kararnameleri birleştiren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 Karar ile yapılan düzenlemede de; II sayılı listenin “B” bölümünün 15 ve 16. sırasında yer alan ibareler bu bölümün 3 ve 4. sırasında aynen korunmuştur.

TGTC’nin;

– 5609.00.00.00.00 GTİP No’ sunda  “Tarifenin başka yerinde, yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerlerinden eşya ile sicimler, ipler ve halatlar”

– “5311.00 tarife açılımında “Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat” tarife pozisyonuna ait “5311.00.90.10.00 Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi”,

– 63.06 tarife pozisyonunda “Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası”,

– 63 06.30.00.00.00 GTİP No’sunda “Yelkenler” tanımlanmıştır.

Firmanız tarafından imalinin yapıldığı belirtilen;

– Halatlar (5609.00.00.00.00 GTİP No’sunda tanımlanan) KDV oranları ile ilgili 2002/4480 sayılı Karar eki I ve II sayılı listelerde düzenleme yapan 2007/13033 sayılı Kararın yürürlüğü olan 31.12.2007 tarihinden önce II sayılı listenin B) “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 15. sırası kapsamında, 2007/13033 sayılı Kararın yürürlüğü olan 31.12.2007 tarihinden itibaren ise, II sayılı listenin B) “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 3. sırasında,

– Yelkenler için hazırlanmış mensucat ve çadır bezi (5311.00.90.10.00 GTİP No’ sunda tanımlanan) KDV oranlan ile ilgili Kararları birleştiren 2007/13033 sayılı Kararın yürürlüğü olan 31.12.2007 tarihinden önce II sayılı listenin B) “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 16. sırası kapsamında, 2007/13033 sayılı Kararın yürürlüğü olan 31.12.2007 tarihinden itibaren ise bu bölümün 4. sırasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan “6306.30.00.00.00 Yelkenler” GTİP No’nda tanımlanan yelkenlerin yelkenli gemiler için olanları özel bir şekle göre kesilmiş, kenarları bastırılmış ve genellikle zımbalı bağ delikleri gibi bağlama tertibatı ile teçhiz edilmiş şekildedir. Bu GTIP No’nda yer alan yelkenler 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” bölümüne 2006/10138 sayılı Karar ile eklenen 15 ve 16. sıralar kapsamında olmadığından, genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yelkenler “diğer Mal Ve Hizmetler” Bölümü Kapsamında Olmadığından, Genel Oranda Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Gerektiği Hakkında.

23.02.2007

B.07.1.GIB.0.01.54/5428-2334

Son Yorumlananlar
Top
Menu