İmalat Defteri Tutma Mecburiyeti Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İmalat Defteri Tutma Mecburiyeti Hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 25.12.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2914-203-809/61930
KONU : İmalat defteri tutma mecburiyeti hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:………………… gün ve …………………sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 197 nci maddesinde “I’inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarıda yazılı defterlerden gayrı bir (imalat defteri) tutarlar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 8.1.1996 gün ve 22517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, muhasebe işlemlerini 1 No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyetlerinin 1.1.1996 tarihinden itibaren kaldırıldığı açıklanmış olup, bu hususta izin almak üzere Bakanlığımıza başvurulmasına gerek bulunmadığı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu yazınızda adı geçen mükellefin PVC den üretilmiş hazır profilleri fabrikadan satın alıp menteşe, kol ve vidalarla monte etme işlemlerinin imalat olarak sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, adı geçen mükellef imalat defteri tutma zorunda değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:İmalat Defteri Tutma Mecburiyeti Hakkında.

25.12.1997

B.07.0.GEL.0.29/2914-203-809/61930

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /İmalat Defteri Tutma Mecburiyeti Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu