8108.90.90.00.00 Pozisyonunda Bulunan Vidanın Kdv Oranı.

8108.90.90.00.00 Pozisyonunda Bulunan Vidanın Kdv Oranı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

8108.90.90.00.00 Pozisyonunda Bulunan Vidanın Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

76464994-130[KDV.2015.194]-41

08/02/2016

Konu

:

8108.90.90.00.00 pozisyonunda bulunan vidanın KDV   oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin “8108.90.90.00.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen vidaların ithalatını gerçekleştirdiğiniz bildirilmekte ve bunların kırık tedavisi amacıyla travma cerrahisi alanında kullanıldığı ifade edilerek bu vidalara uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Diğer taraftan, eşyalara ilişkin GTİP numaralarını belirleme konusunda Başkanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu konudaki yetkili makam Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır.

            Buna göre, TGTC’nin “8108.90.90.00.00” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ve sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında değerlendirilmeyen vidaların Firmanız tarafından teslim ve ithalinde genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:8108.90.90.00.00 Pozisyonunda Bulunan Vidanın Kdv Oranı.

08.02.2016

B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2015.194]-41

Son Yorumlananlar
Top
Menu