Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Değişen Mükelleflerle İlgili Olarak Tarh Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapılan İncelemeler Sonunda Matrah Farkları Bulunması Halinde İncelenen Yıla İlişkin Tarh, Tahakkuk Ve Tahsil İşlemlerinin İncelenen Vergilendirme Dönemindkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Değişen Mükelleflerle İlgili Olarak Tarh Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapılan İncelemeler Sonunda Matrah Farkları Bulunması Halinde İncelenen Yıla İlişkin Tarh, Tahakkuk Ve Tahsil İşlemlerinin İncelenen Vergilendirme Dönemind

T.C
MALIYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 27.06.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2880-5226/27024
KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Denetim Koordinasyon ve Usul Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükelleflerle ilgili olarak tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılan incelemeler sonunda matrah farkları bulunması halinde incelenen yıla ilişkin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin incelenen vergilendirme döneminde tarha yetkili olan vergi dairesince yapılması icap etmektedir.

Bu nedenle yazınızdaki açıklamalara göre ….. Ltd.Şti.’nin 1995 Takvim yılına ilişkin K.D.V. beyannameleri Kordon Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olacağından adıgeçen başkanlık uzlaşma komisyonunca karara bağlanan Katma Değer Vergisi ve cezalarının bu daire Başkanlığınca tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Adı geçen şirket tarafından 1995 Takvim yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş ise “Kordon Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonunca” karara bağlanan Kurumlar Vergisi ile Kurum Stopaj Vergisine ilişkin uzlaşma tutanakları iptal edilmeksizin “Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanlığına” intikal ettirilmesi ve anılan Başkanlıkça da sözkonusu Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Tutanaklarına istinaden ödenmesi gereken vergi ve cezaların tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Değişen Mükelleflerle İlgili Olarak Tarh Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapılan İncelemeler Sonunda Matrah Farkları Bulunması Halinde İncelenen Yıla İlişkin Tarh, Tahakkuk Ve Tahsil İşlemlerinin İncelenen Vergilendirme Dönemind

27.06.1997

B.07.0.GEL.0.28/2880-5226/27024

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Bağlı Oldukları Vergi Dairesi Değişen Mükelleflerle İlgili Olarak Tarh Zamanaşımı Süresi İçerisinde Yapılan İncelemeler Sonunda Matrah Farkları Bulunması Halinde İncelenen Yıla İlişkin Tarh, Tahakkuk Ve Tahsil İşlemlerinin İncelenen Vergilendirme Dönemind
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu