Faturalarda Islak İmza Yerine İmza Kaşesi Ya Da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Faturalarda Islak İmza Yerine İmza Kaşesi Ya Da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49

21/10/2011

Konu

:

Faturalarda Islak İmza Yerine, İmza Kaşesi Ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup, düzenlediğiniz faturalarda ıslak imza yerine imza kaşesi ya da basılı imza kullanıp kullanamayacağınız hakkında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiş, 231 inci maddenin 4 numaralı bendinde faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Diğer taraftan, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada fatura üzerine bastırılmak suretiyle faturanın hazır imzalı olarak kullanılabilmesi mümkündür.  

Ancak, imzası bu kapsamda faturalar üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan yetkilinin görevinden ayrılması halinde, bu yetkilinin imzasının matbu olduğu faturaların artık kullanılamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Faturalarda Islak İmza Yerine İmza Kaşesi Ya Da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.

21.10.2011

B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-03/-49

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Faturalarda Islak İmza Yerine İmza Kaşesi Ya Da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu