Vergi Usul Kanunu (VUK) içerisinde yer alan Mühlet Verme başlıklı madde 17 (VUK 17) içeriğine bu yazıda yer verilmiştir.

VERGİ USUL KANUNU

Mühlet Verme

Madde 17

(Değişik birinci fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Bu mühletin verilebilmesi için:

1. Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule lâyık görülmelidir.

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.


Vergipedia Mevzuat

Mühlet Verme başlıklı Vergi Usul Kanunu (VUK) Madde 17 (VUK 17) içeriğine yukarıda yer verilmiştir. Vergipedia mevzuat sayfalarından Vergi Usul Kanunu içerisinde yer alan diğer maddelere ulaşabilirsiniz. Maddeyi ifade edilirken kullanılan (VUK 17) ifadesi resmi bir ifade olmayıp (VUK 17) ifadesi sadece Mühlet Verme başlıklı maddenin sistemimizde bulunmasını kolaylaştıracak şekilde kullanılmaktadır.

Mühlet Verme İle İlgili Maddeler

Madde 7 – İdarenin Yardımı (VUK 7)

Madde 8 – Mükellef ve Vergi Sorumlusu (VUK 8)

Madde 9 – Vergi Ehliyeti (VUK 9)

Madde 10 – Kanuni Temsilcilerin Ödevi (VUK 10)

Madde 11 – Vergi Kesenlerin Sorumluluğu (VUK 11)

Madde 15 – Mücbir Sebeplerle Gecikme

 

Mühlet Verme (VUK 17)

Son Güncelleme: 22 Mart 2023 /Mühlet Verme (VUK 17)
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :

YORUM YAP

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top
Menu