Erik Ve Vişne Kurusu Kdv Oranı Hk.

Erik Ve Vişne Kurusu Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1461-53

13/07/2011

Konu

:

Erik ve Vişne Kurusu KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, erik kurusu ve vişne kurusu teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

           KDV oranları,  3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin A/6 ncı sırasında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8 no.lu faslında yer alan malların %8 oranında KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Bu hüküm ve düzenlemelere göre; 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8 no. lu faslında yer alan “Erik Kurusu” ve “Vişne Kurusu” teslimleri % 8 oranında KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Erik Ve Vişne Kurusu Kdv Oranı Hk.

13.07.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1461-53

Top
Menu