Promosyon Amaçlı Verilen Stantlar Ve Numune Ürünlerde Belge Düzeni Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Promosyon Amaçlı Verilen Stantlar Ve Numune Ürünlerde Belge Düzeni Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

64950229-105[Mük.257-2014/5]-5119

03/07/2014

Konu

:

Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin üretmiş olduğu ürünleri distribütörler ve zincir mağazalar aracılığı ile nihai tüketiciye ulaştırdığınız, satışlarınızı arttırmak amacıyla ürünlerinizi satan söz konusu müşterilerinize numune ürünleriniz ile ürünlerinizin teşhiri amacıyla promosyon amaçlı stantların bedelsiz olarak verildiği, bu promosyon ürün ve stantlar için düzenlenecek sevk irsaliyesinde “Bu ürünler/emtia promosyon/numune olup bedelsizdir.” ifadesinin yeterli olup olmadığı ile bu teslimler için ayrıca bir fatura düzenlenmesine gerek olup olmadığı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü, 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendinde ise “…Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.”  hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, şirketinizin satışlarını arttırmak amacıyla distribütörleriniz ve zincir mağazalara bedelsiz olarak verilen numune ürünleriniz ile ürünlerinizin teşhirinde kullanılan stantlar için bu malların numune/promosyon olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmekte olup, fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Promosyon Amaçlı Verilen Stantlar Ve Numune Ürünlerde Belge Düzeni Hk.

03.07.2014

64950229-105[Mük.257-2014/5]-5119

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Promosyon Amaçlı Verilen Stantlar Ve Numune Ürünlerde Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu