Unvan Ve Adres Değişikliği İle Hisse Devrinde Önceden Basılmış Sevk İrsaliyesi Ve Faturaların Kullanılıp Kullanılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-17/-16

30/03/2012

Konu

:

Unvan ve Adres Değişikliği ile Hisse Devrinde Önce Basılmış Evrakların Kullanılması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … tarihinde adres değişikliği ve  unvan değişikliği yaptığınızı belirterek, daha önce bastırmış olduğunuz sevk irsaliyesi ve faturaların kullanıp kullanmayacağınız hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir.

            Bilindiği üzere, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, mükelleflerin nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin yanısıra, mükellefiyetlerini tesis ettirdikleri anda beyan edilen ve yoklama ile tespit edilen adres, işyeri türü, faaliyet türü ve benzeri bilgilerde meydana gelen değişiklikler ile tüzel kişiler de ünvan, merkezin bulunduğu yer, kuruluş yılı, işyeri türü, şube adı ve bunlarla ilgili adres bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin en geç bir aylık süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirecekleri, mükelleflerce halen kullanılmakta olan ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu belgeler üzerinde yer alan eski sicil numaralarının ise, okunaklı bir şekilde çizilerek bu belgelere yeni vergi numarasının elle yazılmak veya kaşeyle yada bilgisayarla basılmak suretiyle kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

            Mezkur tebliğin B bölümünde ise, adres değişikliğine ilişkin bildirimin eski vergi dairesine verilmesi halinde; mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni işyerinde kullanmaya devam edebilmesi için kullanılmayan belgelerin nev’i ve sayı itibariyle tespit edilerek bir tutanak düzenleneceği, düzenlenen tutanağında vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalanacağı, adres değişikliğini içeren dilekçe ile belgelere ilişkin düzenlenecek tutanağın bir örneği mükellefin işyerini naklettiği yeni vergi dairesine yazı ile faks aracılığıyla gönderileceği, adres değişikliğine ilişkin bildirimin yeni vergi dairesine verilmesi halinde ise, yeni vergi dairesince onaylı nüfus cüzdanı örneği istenerek yoklama yaptırılacağı, durum mükellefiyet kaydının bulunduğu eski vergi dairesine faks aracılığıyla bildirilerek vergilendirmeye yönelik bilgilerin isteneceği, mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için, eski vergi dairesinden gelen bilgilere göre, bu belgelerin nev’i ve sayı itibariyle tespit edileceği ve bu tespitin bir tutanak düzenlenerek vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalanacağı ifade edilmiştir.              

            Buna göre, şirketiniz tarafından yapılan unvan ve adres değişikliğinde, şirketiniz tarafından kullanılmayan belgelerinizin vergi dairesi tarafından bir tutanakla tespit edilmesi, yapılan tespitlerin adres değişikliği yapılan vergi dairesine bir yazı ile faks aracılığıyla gönderilmesi, belgeler üzerinde yer alan bilgilerin ise üzerinin okunaklı bir şekilde çizilerek, yeni bilgilerin elle yazılmak veya kaşe ya da bilgisayarla basılmak suretiyle kullanılmaya devam edilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Bilgilerinize rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Unvan Ve Adres Değişikliği İle Hisse Devrinde Önceden Basılmış Sevk İrsaliyesi Ve Faturaların Kullanılıp Kullanılmayacağı Hk.

30.03.2012

B.07.1.GİB.4.27.15.02-2011-1225-VUK-17/-16

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Unvan Ve Adres Değişikliği İle Hisse Devrinde Önceden Basılmış Sevk İrsaliyesi Ve Faturaların Kullanılıp Kullanılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu