Sezonluk Olarak Yapılan Apart İşletmeciliği İçin Her Yıl İşe Başlama Ve İşi Terk Bildirimi Verilip Verilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sezonluk Olarak Yapılan Apart İşletmeciliği İçin Her Yıl İşe Başlama Ve İşi Terk Bildirimi Verilip Verilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.02-2012/720-1-75

25/07/2012

Konu

:

Sezonluk olarak yapılan apart işletmeciliği için her yıl işe başlama ve işi terk verilip verilemeyeceği.

            İlgi sayılı özelge talep formunda; … müdürlüğü’nün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … ilçesinde faaliyet gösterdiğiniz apart işletmeciliği işini sadece Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaptığınız, … … ve 9 ay boyunca herhangi bir faaliyetinizin olmadığı belirtilerek, söz konusu faaliyetinizle ilgili olarak her yıl Haziran ayında işe başlama, Eylül ayında işi terk vermenizin uygun olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesinde, vergiye tabi ticaret ve sanat erbabının işe başlama bildiriminde bulunma yükümlülüğü düzenlenmiş olup, işe başlama bildiriminin Kanunun 168 inci maddesine göre işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekmektedir.

            Anılan Kanunun 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, vergiye tabi ticaret ve sanat erbabından işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmesi zorunludur.

            Öte yandan, aynı Kanunun 161 inci maddesinde, “Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder.

            İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, mevsimlik veya sezonluk çalışan kişi veya işletmelerde işin geçici bir süre durdurulması bu tür faaliyetlerin normal ve mutad işleyiş tarzı olup, mükelleflere mevsim veya sezon bitiminde işi terk ve her mevsim veya sezon açılışında aynı tür faaliyet için işe başlama dilekçesi verilerek mükellefiyetlerinin askıya alınması ve tesisi hakkı vermemektedir.

            Bu itibarla, yaz sezonunda (Haziran ayında) tekrar başlamak üzere Eylül ayında işyerinizi kapatmanız işi bırakma hükmünde olmadığından faaliyetinizin sona erdiğinin kabul edilmesi ve mükellefiyet kaydınızın silinmesi mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sezonluk Olarak Yapılan Apart İşletmeciliği İçin Her Yıl İşe Başlama Ve İşi Terk Bildirimi Verilip Verilemeyeceği Hk.

25.07.2012

B.07.1.GİB.4.33.15.02-2012/720-1-75

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sezonluk Olarak Yapılan Apart İşletmeciliği İçin Her Yıl İşe Başlama Ve İşi Terk Bildirimi Verilip Verilemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu