Akülü Tekerlekli Aracın Kdv İstisnası Hk.

Akülü Tekerlekli Aracın Kdv İstisnası Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Akülü Tekerlekli Aracın Kdv İstisnası Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/103-252

24/08/2011

Konu

:

Akülü tekerlekli aracın kdv istisna

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Almanya’dan bağış olarak getirilen … marka … tipi … numaralı akü ile çalışan özürlülere mahsus tekerlekli aracın katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesinde; özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanunun 16/1-a maddesi ile de teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali KDV den istisna edilmiştir.

             Buna göre, münhasıran özürlülerin kullanımına yönelik olarak üretilmiş her türlü araç- gereç (örneğin görme özürlülerin kullandığı baston, yazı makinesi, kabartma klavye, hesap makinesi, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandığı ortez-protez gibi cihazlar) ve özel bilgisayar programlarının yurtiçi teslimleri ve ithali KDV den müstesnadır.

             Bu itibarla, münhasıran özürlülerin kullanımına yönelik tekerlekli sandalyelerin yurt içi teslimleri ile ithali, bunların motorlu-motorsuz, akülü, elektrikli, şarjlı vb. olup olmadığına bakılmaksızın,  KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV den istisnadır.

            Buna göre, Almanya’dan bağış olarak getirilen … marka … tipi … numaralı akü ile çalışan özürlülere mahsus tekerlekli aracın ithali KDV den istisnadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Akülü Tekerlekli Aracın Kdv İstisnası Hk.

24.08.2011

B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/103-252

Top
Menu