Alüminyum Profil Ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.

Alüminyum Profil Ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

                                                          

SAYI  : B.07.1.GİB.0.01.57/5709-01/ 72410                                                         15.08.2007

KONU:

………………………..SANAYİ TİCARET A.Ş.

…………………….

……………………….

İLGİ: ……..  ve …………. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeleriniz incelenmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliği’nin 2.1. bölümü ile 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5.3. bölümü değiştirilerek bakır ve bakır alaşımları ile birlikte çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu mamullerin ithalatçıları tarafından yurt içinde teslimlerinde de tevkifat uygulanacaktır.

105 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “D. Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümüne göre, 01/07/2007 tarihinden itibaren alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı, bunları doğrudan slab, bilet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerde uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

Buna göre, külçe, T-Bar(İngot), slab gibi hammaddelerden mamul alüminyum levha ve profillerin ilk üreticileri veya ithalatçıları tarafından tesliminde KDV tevkifatı uygulanacak, ancak sonraki safhalardaki teslimler tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ayrıca, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                    Başkan a.

Özelge:Alüminyum Profil Ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması Hk.

15.08.2007

B.07.1.GİB.0.01.57/5709-01/ 72410

Top
Menu