Buğday Ununun Kdv Oranı Hk.

Buğday Ununun Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1902-KDV-46

07/07/2011

Konu

:

BUĞDAY UNUNUN KDV ORANI

İlgide kayıtlı dilekçenizde, % 50-60 oranında nişasta, % 30-35 oranında ince kepek ihtiva eden ve ticari hayatta “Tip 6 un” olarak isimlendirilen vasıfsız buğday ununa uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hususunda görüş sorulmaktadır.

Katma değer vergisi (KDV) oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit  edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 4 üncü sırasında “Buğday unu…” sayılmış olup, “kepekli olanlar” da bu kapsamda değerlendirilerek,  buğday unu teslimi %1 oranında KDV ye tabi tutulmuştur.  

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1101.00 tarife pozisyonunda “Buğday unu veya mahlut unu” yer almakta olup, bu pozisyona ait gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaraları arasında “1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu” da yer almaktadır.

Buna  göre, “Tip 6 un” olarak isimlendirilen vasıfsız buğday unu “1101.00.15.00.00 Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu” GTİP numarası kapsamında yer almakta olup, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ekli I sayılı listenin 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminde % 1 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Buğday Ununun Kdv Oranı Hk.

07.07.2011

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1902-KDV-46

Top
Menu