Çanta Parçalarının Ayrı Ayrı Satılmasında Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Bu özelgede çanta parçası eşyanın ayrı ayrı satılmasında uygulanacak Kdv Oranı hakkındaki Vergi İdaresinin görüşüne yer verilmiştir. Çanta teslimlerinde uygulanacak KDV oranına ilişkin ayrıntılı bir cevap arıyorsanız “Çanta KDV Oranı Nedir?” başlıklı cevabımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

çanta parçası teslimlerinde KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı: 21152195-130[2017/710]-361239

19.09.2018

Konu: Çanta parçalarının ayrı ayrı satılmasında uygulanacak KDV oranı

 

İlgi: 09/10/2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, özelliği gereği gövde, iç, sap, dış kumaş ve aksesuar olarak ayrı ayrı satılan çanta parçalarına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/8 inci sırasında “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri” % 8 oranında KDV’ ye tabi tutulmuştur.

Buna göre, özelliği gereği ayrı ayrı satılan çanta parçalarının her birinin tek başına değerlendirilmesi ve 2007/13033 sayılı BKK kapsamında yer almayan parçaların % 18 oranında, anılan BKK eki (I) veya (II) sayılı listelerde yer alanların ise ait olduğu liste uyarınca KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, bu parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan çantaların bir bütün halinde tesliminde % 8 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Çanta Parçalarının Ayrı Ayrı Satılmasında Uygulanacak Kdv Oranı Hk. Çanta parçası teslimlerinde Kdv oranı.

19.09.2019

21152195-130[2017/710]-361239

 

ETİKETLER :
Top
Menu