Demir Sülfat Ürününün Kdv. Oranı

Demir Sülfat Ürününün Kdv. Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-1011

10/07/2013

Konu

:

Demir sülfat ürününün KDV. oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2833.29.80.00 GTİP  numarasında yer alan “Demir Sülfat” isimli ürün tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname eki  (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,  ekli listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 2012/2931 sayılı Kararname ile değişik 18 inci sırasında yer alan “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler” % 8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır

            Buna göre, “Demir sülfat” isimli ürünün teslimi, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler veya etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler kapsamında olması halinde % 8 oranında, bu kapsamda olmaması halinde ise % 18 oranında KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Demir Sülfat Ürününün Kdv. Oranı

10.07.2013

39044742-KDV.28-1011

Top
Menu