Bu özelgede elyaf sünger yatak teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı Vergi İdaresi tarafından açıklanmıştır.

Bu özelgede elyaf sünger yatak teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı Vergi İdaresi tarafından açıklanmıştır. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

 

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-13

13/07/2011

Konu: Elyaf-Sünger Yatak KDV Oranı Hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, elyaf-sünger yatak tesliminde uygulanacak  katma değer vergisi oranı hususunda  bilgi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün  5 inci sırasında mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)” ibaresi yer almıştır.

Öte yandan, 2009/14812, 2009/14881 ve 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile  yapılan düzenlemelerde bu kararların eki listelerde 9404.21 ve 9404.29 alt tarife pozisyonundaki eşyalar sayılmıştır.

TGTC  nin 9404.21 alt tarife pozisyonunda “Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (şilteler)”, 9404.29 alt tarife pozisyonunda ise “Diğer maddelerden olanlar (şilteler)” tanımlanmıştır. TGTC’nin ;

9404.21 tarife alt pozisyonu, “Kauçuktan ve plastik maddelerden şilte (yataklar), kaplanmış olsun olmasın ile yatak için sünger veya delikli kauçuktan belli ebatlarda kesilmiş ve kaplanmış olsun olmasın şilteler (yataklar)”,

9404.29 tarife alt pozisyonu ise, “Pamuk, yün, at kılı, kuş tüyü, sentetik lifler ve benzerlerinden hazırlanmış yaylı veya yaysız şilteleri (yataklar)”,

kapsamaktadır.

TGTC  nin    9404.21,29 tarife alt pozisyonundaki GTİP  numaralarında tanımlanan pamuk,  yün, at kılı, kuş tüyü, sentetik lifler ve benzerlerinden hazırlanmış, sünger veya delikli kauçuktan, plastikten, elyaftan vb. maddelerden belli ebatlarda kesilmiş ve kaplanmış olsun olmasın şilteler-yataklar-döşekler ile yaylı ve yaysız şilteler-yatakları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararıeki listelerde yer almadağından teslim veya ithalinde genel oranda (%18) katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini  rica  ederim.

Yatak KDV Oranı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Elyaf-sünger Yatak Teslimlerinde Kdv Uygulaması Hk. (* Yatak teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı konusundan açıklamalar yer almaktadır.)

13.07.2011

B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-13

* Vergipedia tarafından eklenmiş metin.

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu