Bu özelgede “fındık püresinde” yani fındık püresi teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı açıklanmıştır.

Bu özelgede “fındık püresinde” yani fındık püresi teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı açıklanmıştır. Bununla beraber özelgenin güncelliği kalmamış ve fındık püresinde KDV oranı değişmiştir. Fındık ve işlenmiş fındık ürünlerinin teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranı için bu yazımızı okuyarak en güncel bilgilere erişebilirsiniz. 2022 yılına kadarki süreçteki teslimlerde dikkate alınabilecek özelge açıklamaları uyarınca fındık püresi toplam ve perakende teslimlerinde %8 oranı üzerinden KDV hesaplanması gerektiği özelgede açıklanmıştır. 2023 yılı itibariyle değişen mevzuat gereği fındık püresinde %8 oranı üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. 

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 

Sayı: 97677631-043-16-10

27/03/2013

Konu: Fiskobirlik Fındık Püresi KDV Oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin fındık ve fındık mamullerinin işlenmesi ve ticareti ile iştigal ettiği belirtilerek, imal edilen fındık püresinin toptan tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8,  listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 1 inci sırasında; kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği; (II) sayılı listenin A bölümünün 16 ncı sırasında ise “20 no.lu fasılında yer alan mallar” sayılmış; söz konusu A bölümünün son paragrafında ise, bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde (I) sayılı listede belirtilen oranların uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Öte yandan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 8 inci fasılında, “Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları” tanımlanmıştır.

            Kabuklu ve naturel iç fındıklar bu fasılın “08.02. Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş), (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)” tarife pozisyonu ile ilgili “0802.21.00.00.00 Kabuklu [fındıklar (Corylus spp.)], 0802.22.00.00.00 Kabuksuz (fındıklar)” GTİP No.larında yer almaktadır. Kabuklu ve kabuksuz fındıklar (I) sayılı listenin 1 inci sırasında yer alan “fındık” ibaresi kapsamında olup; bu ürünlerin toptan teslimleri %1, perakende teslimleri ise %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            TGTC nin 20 nci fasılı; “Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar”ı kapsamaktadır. Bu fasıla ait 20.08 tarife pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş), (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Bu pozisyon, kuru olarak kavrulmuş, sıvı veya katı yağda kavrulmuş, bitkisel yağ, tuz, aroma maddesi, baharatlar veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen ve diğer sert kabuklu maddeleri kapsamaktadır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP No.ları arasında “2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar” ismen sayılmıştır.

            Dolayısıyla; buruşuk, çürük ve naturel iç fındığın 170-180 derece fırında kuru olarak kavrulduktan sonra ezilerek un haline getirilip, yağ ilavesi (müşteri isteğine göre) ile de akışkanlığı sağlanan ve ticari hayatta “fındık püresi” olarak isimlendirilmiş olan ürün, TGTC nin “2008.19.19.00.29” GTİP No.su kapsamında yer almaktadır.

            TGTC nin 20 nci fasılı kapsamında yer alan fındık püresinin, pişirme işlemine tabi tutulmayan ve 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı liste kapsamında sayılan fındık ile aynı kapsamda değerlendirilmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

            Buna göre, ticari hayatta fındık püresi olarak isimlendirilen ve tarafınızdan yukarıdaki işlemlere tabi tutulduğu anlaşılan fındık püresinin, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin A bölümünün 16 ncı sırası kapsamında değerlendirilerek toptan ve perakende teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Fındık Püresi KDV Oranı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fiskobirlik Fındık Püresinde Kdv Oranı Hk. Özelgede fındık püresinde yani fıstık püresi teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı açıklanmıştır.

27.03.2013

97677631-043-16-10

 

ETİKETLER :
Top
Menu