İade Edilen İş Makinelerinin Finansal Kiralama Kapsamında Teslimlerinde Kdv Oranı.

İade Edilen İş Makinelerinin Finansal Kiralama Kapsamında Teslimlerinde Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-130[28-2014]-62

05/05/2014

Konu

:

İade edilen iş makinelerinin finansal kiralama kapsamında teslimlerinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin kazıcı-yükleyiciler ve ağır iş makinelerinin satış ve pazarlama faaliyetinde bulunduğu, bayilerinizce satışı gerçekleştirilemeyen iş makineleri kullanılmadan, ticaret odasına kaydı yapılmadan, çalışma saati liman işlemlerindeki hareketler, stokta yer değiştirme ve bazı test aşamaları hariç ilerlememiş olacak şekilde firmanıza geri iade edildiği belirtilerek, iade edilen iş makinelerinin finansal kiralama kapsamında %1 KDV oranı ile finansal kiralama şirketlerine teslim edilip edilemeyeceği ile diğer bayi veya müşterilere ise %18 KDV oranıyla satışının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Teslim ve hizmet işlemlerinde uygulanacak KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, ekli listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 17 nci sırasında da Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri” ibaresine yer verilmiş ve TGTC nin 84.29 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemlerinde KDV oranı, 27/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir.

            Ayrıca, Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 29 uncu sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)”, “84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar) ve “84.29.59.00.10.11 Beko loder” G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar sayılmıştır.

            Buna göre, TGTC nin 84.29 GTİP numarası kapsamındaki iş makinelerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre 27/12/2011 tarihinden sonra finansal kiralama şirketlerine teslimi Kararname eki (I) sayılı listenin 17 nci sırası kapsamında % 1 oranında KDV ye tabidir.

            Bu çerçevede, bayilerce %18 KDV oranına tabi olarak satın alınan ancak daha sonra firmanıza iade edilen iş makinelerinin bayiler tarafından satışı yapılmaksızın, ticaret odasına kaydettirilmeksizin, çalışma saati liman işlemlerindeki hareketler, stokta yer değiştirme ve bazı test aşamaları hariç ilerlememiş olacak şekilde iade edilmesi ve yapılan testin makinenin yeni olma vasfını kaybettirmemesi şartıyla söz konusu iş makinelerinin (84.29 GTİP numarası kapsamındaki iş makinelerinin) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine tesliminde (I) sayılı listenin 17 nci sırası uyarınca % 1 oranında KDV hesaplanacaktır.

            Öte yandan, söz konusu iş makinelerini diğer bayilere veya müşterilere satmanız durumunda ise tabi oldukları oranda KDV uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

           

Özelge:İade Edilen İş Makinelerinin Finansal Kiralama Kapsamında Teslimlerinde Kdv Oranı.

05.05.2014

64597866-130[28-2014]-62

Top
Menu