İmalat Artığı Olarak Ortaya Çıkan Plastik Takoz Tesliminin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı İle Plastik Esaslı Malzeme İmalatında Hammadde Olarak Kullanılan Mühendislik Plastikleri’nin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

İmalat Artığı Olarak Ortaya Çıkan Plastik Takoz Tesliminin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı İle Plastik Esaslı Malzeme İmalatında Hammadde Olarak Kullanılan Mühendislik Plastikleri’nin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

İmalat Artığı Olarak Ortaya Çıkan Plastik Takoz Tesliminin Kdv'ye Tabi Olup Olmadığı İle Plastik Esaslı Malzeme İmalatında Hammadde Olarak Kullanılan Mühendislik Plastikleri'nin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1258

08/08/2011

Konu

:

İmalat artığı olarak ortaya çıkan “plastik takoz” tesliminin KDV’ye tabi olup olmadığı ile plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan “mühendislik plastikleri”nin tevkifata tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üretim aşamasında ortaya çıkan ve plastik takoz olarak adlandırılan imalat artıklarının tesliminin KDV den istisna olup olmadığı ile gerek tevkifat uygulanarak, gerekse tevkifat uygulanmaksızın satın aldığınız maddeler işlenerek elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan “mühendislik plastikleri” nin tesliminin tevkifat uygulaması kapsamında olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 maddesinde; Bakanlığımızın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda yetkili olduğu,

            17/4-g maddesinde ise; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Söz konusu istisna uygulamasında “hurda”nın kapsamı; 51, 53, 81, 85, 86 ve 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalara göre belirlenecektir.

            86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddelerin hurda kapsamında olduğu, ancak tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış eşyaların hurda olarak değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde KDV Uygulaması” başlıklı 3 üncü bölümünde;

            “KDV Kanununun 5035 ve 5228 sayılı Kanunlarla değişik 17/4-g maddesine göre plastik, lastik, kauçuk hurda ve atıklarının teslimi KDV den müstesnadır.

            Bu hüküm çerçevesinde, plastik hurda ve atıklarının tesliminde KDV uygulanmamaktadır.

            Ancak, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünler, hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle KDV Kanununun sözü edilen (17/4-g) maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmemektedir.

            Genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B/1 bölümü gereğince tevkifat uygulanmaktadır.

            …” denilmektedir.

            Buna göre, mühendislik plastikleri, pet granül ve kapak etiket granül üretimi sırasında ortaya çıkan ve “plastik takoz” diye adlandırılan atık maddeler, doğrudan imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul madde olmadığından, söz konusu atıkların teslimi KDV Kanununun 17/4-g maddesi gereğince KDV den istisna bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, Şirketinizce gerek tevkifat uygulanarak, gerekse tevkifat uygulanmaksızın satın aldığınız maddeler işlenerek elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan “mühendislik plastikleri”nin, Kanunun 17/4-g maddesinde teslimleri KDV den istisna tutulan plastik hurda ve atıkları kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olmayıp, bu ürünlerin tesliminde genel oranda (% 18) KDV hesaplanması ve hesaplanan KDV tutarının alıcılar tarafından 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin B/1 bölümü gereğince % 90 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:İmalat Artığı Olarak Ortaya Çıkan Plastik Takoz Tesliminin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı İle Plastik Esaslı Malzeme İmalatında Hammadde Olarak Kullanılan Mühendislik Plastikleri’nin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

08.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1258

Top
Menu