Kontür Satışında Kdv Uygulaması Hk.

Kontür Satışında Kdv Uygulaması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kontür Satışında Kdv Uygulaması Hk. 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.769-40

27/10/2011

Konu

:

Kontür Satışında KDV uygulaması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  nihai tüketicilere kontör tesliminde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu kontör satışılarnda katma değer vergisi (KDV) uygulaması konusunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu,

            20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

            23/f maddesinde, işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekillerini tespit etmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

            KDV Kanununun 23/f maddesinin verdiği yetki uyarınca yayımlanan 85 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde, GSM oparatör şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.

            Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan ön ödemeli hazır telefon kartı satışlarına ait katma değer vergisi, bayi karına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilecek, bayiler belirtilen kapsamdaki telefon kartı için ayrıca vergi hesaplamayacaklardır. Faaliyetleri yalnızca özel matrah şekline tabi işlemlerden oluşan perakendeci bayiler adına KDV mükellefiyeti tesis edilmesine de gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, başka işlemler nedeniyle katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması durumunda, özel matrah şekline tabi işlemler de beyannameye dahil edilecektir.

            Bu durumda, özel matrah şekline tabi olan  kontör  satışı  nedeniyle yapılan tahsilatların tamamı 1 No.lu KDV Beyannamesinin 42 nci satırında yer alan “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” içinde gösterilecektir. Bu bedelden kredi kartı ile tahsil edilen tutarların ise beyannamenin “Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” (45 inci satır) satırında beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kontür Satışında Kdv Uygulaması Hk.

27.10.2011

B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.769-40

Top
Menu