Polen Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Polen Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-121

03/05/2011

Konu

:

Polen tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, doğal yolla elde edilen polen teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli listelerde, “polen” sayılmadığından, polenin yurt içi teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                               ………………..

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Polen Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

03.05.2011

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-121

Top
Menu