Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-797

21/06/2011

Konu

:

Prefabrik ev tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, prefabrik ev teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi ( KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 11 inci  sırası uyarınca net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri %1 oranında KDV ye tabidir.

Buna göre, net alanı 150 m2’ye kadar prefabrik konutların arsa sahiplerine arsaları üzerine monte edilmek suretiyle teslimi konut teslimi olarak değerlendirilerek %1 oranında, 150 m2’nin üzerinde olması halinde ise  genel oranda  (%18 )  KDV ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Prefabrik Ev Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

21.06.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-797

Son Yorumlananlar
Top
Menu