Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Mükelleflerin Bu Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Dön

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Mükelleflerin Bu Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Dönkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Mükelleflerin Bu Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Dön 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL.0.57/5711-511

KONU:                                                            

İZMİR VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İliniz …… Vergi Dairesi Başkanlığının…… vergi numaralı mükellefi …… Tekstil San. ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından bakanlığımıza verilen, 03.01.2005 tarihli dilekçede; Şirketlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ……Dış Ticaret A.Ş.’ye ihraç kayıtlı mal tesliminde bulunduğunu, ancak, ilgili vergi dairesince teslim edilen gecelik, atlet, şort türü malların Sanayi Sicil Belgesinde yer almadığı belirtilerek tecil terkin talebinin kabul edilmediği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, 27 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile tecil-terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların nitelikleri belirlenmiş ve bunların sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerektiği kaydedilmiştir. Ayrıca, aynı genel tebliğ ile sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber sanayi sicil belgesini almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurup, sanayi sicil belgesi verileceğine dair adı geçen Bakanlıktan olumlu görüş alanların, diğer nitelikleri taşımaları şartıyla sanayi sicil belgesinin verilmesini beklemeden imalatçı kabul edilerek tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması sağlanmıştır.

Öte yandan, sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber bu belgeyi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve kendilerine sanayi sicil belgesi verileceğine ilişkin olumlu görüş verilen mükelleflerin bu olumlu görüş yazısının verildiği tarihten Önceki dönemlerde de diğer tüm koşulları taşıdıklarının bir vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması gerektiği bilinmektedir.

Bu bağlamda, ilgili mükellefin Sanayi Sicil Belgesinde, üretim konusu olarak yer alan T-shırt dışındaki teslim konusu mallan üretebilecek koşulları taşıyıp taşımadığının yine, bir vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu marifetiyle tespit edilmesi ve uygun bulunması koşuluyla, ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması uygun bulunmaktadır.

Özelge:Sanayi Sicil Belgesine Sahip Olmamakla Beraber Bu Belgeyi Almak İçin Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Başvuran Ve Kendilerine Sanayi Sicil Belgesi Verileceğine İlişkin Olumlu Görüş Verilen Mükelleflerin Bu Olumlu Görüş Yazısının Verildiği Tarihten Önceki Dön

18.01.2005

B.07.0.GEL.0.57/5711-511

Top
Menu