Sergi Alanı Giriş Bedeline Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Sergi Alanı Giriş Bedeline Uygulanacak Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sergi Alanı Giriş Bedeline Uygulanacak Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1045

21/07/2011

Konu

:

Sergi alanı giriş bedeline uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait tesisin buzdan heykellerin sergilendiği bölümüne giriş bedeline uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetleriçin %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 16 ncı sırası uyarınca sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri % 8 oranında KDV ye tabidir.

Ancak, Şirketinize ait tesisin buzdan heykellerin sergilendiği alanının müze olarak mütalaa edilmesi mümkün olmadığından, bu bölüme giriş bedeline genel oranda (% 18) katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sergi Alanı Giriş Bedeline Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

21.07.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1045

Son Yorumlananlar
Top
Menu