3005.90.99.90.00 G.t.i.p. Numaralı Ürünün Ötv’ Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1068

22/07/2013

Konu

:

3005.90.99.90.00 G.T.İ.P. numaralı ürünün ÖTV’ ye tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, … Jelin, silikon esaslı, yara üzerine haricen uygulanan, steril olmayan tıbbi jel olduğu, 3005.90.99.90.00 G.T.İ.P. numarasında yer aldığı ve söz konusu malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesine göre,  Kanuna ekli listelerde yer verilen mallardan;

– (I) sayılı liste kapsamında olanların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

– (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

– (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

– (I), (III) ve (IV) sayılı liste kapsamında olanlar ile (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

verginin konusunu oluşturmakta olup, söz konusu listelerde yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları itibariyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla, bahse Kanuna ekli listelerde yer verilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları kapsamında olmayan bir mal ÖTV’nin konusuna girmemektedir.

Buna göre, … Jelin (silikon esaslı, yara üzerine haricen uygulanan, steril olmayan tıbbi jel) tarife pozisyon numarasının ilgide kayıtlı özelge talep formunda beyan edildiği üzere, mezkur Kanuna ekli listeler kapsamında yer almayan 3005.90.99.90.00 olması halinde, söz konusu malın ithalinde veya yurtiçi tesliminde ÖTV yükümlülüğünüz olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:3005.90.99.90.00 G.t.i.p. Numaralı Ürünün Ötv’ Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

22.07.2013

39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1068

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /3005.90.99.90.00 G.t.i.p. Numaralı Ürünün Ötv’ Ye Tabi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu