T.C.


MALİYE BAKANLIĞI


ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.05.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4020-45/18657KONU : Mükellefin nakliyecilik faaliyetinde kullandığı
minibüsünü özel işlerinde kullanacağı gerekçesiyle gayri ticariye çevirmesi halinde mükellefiyetinin terk ettirilip ettirilmeyeceği hk.

DENİZLİ VALİLİĞİ(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 04.02.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.20.10/33-740 sayılı yazınız.

İliniz …. mükelleflerinden …. adına tayin olunan 28.01.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.20.10/30-MUK-1998/30-630 sayılı özelgenizin incelenmesinden, ödevlinin nakliyecilik faaliyetinde kullandığı minibüsünü özel işlerinde kullanacağı gerekçesiyle gayri ticariye çevirerek faaliyetini terk etmek istediği anlaşılmış, Defterdarlığınızca ödevli adına düzenlenen söz konusu özelge ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” denilmiştir.
Ticari ve sınai faaliyetlerin neler olduğu Türk Ticaret Kanununda yer almış olup, kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu veya eşya taşımanın ticari faaliyet olduğu belirtilmiştir.Diğer taraftan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. maddesinin c/2 fıkrasında minibüsün tanımı yapılarak “Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.” denilmiştir.
Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda belirtilen Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinde yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere minibüs, midibüs, kamyonet ve benzeri araçlar esas itibariyle nakliyecilik faaliyetinde kullanılabilecek araçlar olmakla beraber şahsi ihtiyaçlar veya ticari faaliyet niteliğinde olmayan bir kısım faaliyetler için de kullanılmaya elverişli araçlardır. Şahsi ihtiyaçları için veya diğer nedenlerle araç sahibi olanlarla ilgili olarak bu kişilerin bu araçla (ticari faaliyet dışında) gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı, zirai faaliyetinin olup olmadığı gibi hususların gözönünde bulundurularak gerekli araştırma ve incelemenin yapılması gerekmektedir.Bu çerçevede, şahsi ihtiyaçlar için kullanıma da uygun olan minibüs ile nakliyecilik yapmakta iken, ilgili trafik şube veya bürosundan alacağı yazı ile söz konusu aracını gayri ticariye çevirdiğini belgelendirerek nakliyecilik faaliyetine ilişkin gelir vergisi mükellefiyetini terk etmek istediğini yazılı olarak bağlı bulunduğu vergi dairesine bildiren adı geçenin, yukarıda yapılan açıklamalara göre gerekli olan araştırma ve inceleme sonucunda, başvuru tarihinden sonra nakliyecilik faaliyetiyle uğraşıldığına ilişkin herhangi bir tesbitin bulunmaması halinde mükellefiyetinin terkin edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak, sonucundan adı geçene bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.Daire Başkanı

Özelge:Mükellefin Nakliyecilik Faaliyetinde Kullandığı Minibüsünü Özel İşlerinde Kullanacağı Gerekçesiyle Gayri Ticariye Çevirmesi Halinde Mükellefiyeti Terkin Ettirilecektir.

20.05.1998

B.07.0.GEL.0.40/4020-45/18657

5 Ocak 2021 /Mükellefin Nakliyecilik Faaliyetinde Kullandığı Minibüsünü Özel İşlerinde Kullanacağı Gerekçesiyle Gayri Ticariye Çevirmesi Halinde Mükellefiyeti Terkin Ettirilecektir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.

T.C.


MALİYE BAKANLIĞI


ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 20.05.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4020-45/18657KONU : Mükellefin nakliyecilik faaliyetinde kullandığı
minibüsünü özel işlerinde kullanacağı gerekçesiyle gayri ticariye çevirmesi halinde mükellefiyetinin terk ettirilip ettirilmeyeceği hk.

DENİZLİ VALİLİĞİ(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 04.02.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.20.10/33-740 sayılı yazınız.

İliniz …. mükelleflerinden …. adına tayin olunan 28.01.1998 tarih ve B.07.4.DEF.0.20.10/30-MUK-1998/30-630 sayılı özelgenizin incelenmesinden, ödevlinin nakliyecilik faaliyetinde kullandığı minibüsünü özel işlerinde kullanacağı gerekçesiyle gayri ticariye çevirerek faaliyetini terk etmek istediği anlaşılmış, Defterdarlığınızca ödevli adına düzenlenen söz konusu özelge ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” denilmiştir.
Ticari ve sınai faaliyetlerin neler olduğu Türk Ticaret Kanununda yer almış olup, kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu veya eşya taşımanın ticari faaliyet olduğu belirtilmiştir.Diğer taraftan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. maddesinin c/2 fıkrasında minibüsün tanımı yapılarak “Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.” denilmiştir.
Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda belirtilen Karayolları Trafik Kanunu hükümlerinde yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere minibüs, midibüs, kamyonet ve benzeri araçlar esas itibariyle nakliyecilik faaliyetinde kullanılabilecek araçlar olmakla beraber şahsi ihtiyaçlar veya ticari faaliyet niteliğinde olmayan bir kısım faaliyetler için de kullanılmaya elverişli araçlardır. Şahsi ihtiyaçları için veya diğer nedenlerle araç sahibi olanlarla ilgili olarak bu kişilerin bu araçla (ticari faaliyet dışında) gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı, zirai faaliyetinin olup olmadığı gibi hususların gözönünde bulundurularak gerekli araştırma ve incelemenin yapılması gerekmektedir.Bu çerçevede, şahsi ihtiyaçlar için kullanıma da uygun olan minibüs ile nakliyecilik yapmakta iken, ilgili trafik şube veya bürosundan alacağı yazı ile söz konusu aracını gayri ticariye çevirdiğini belgelendirerek nakliyecilik faaliyetine ilişkin gelir vergisi mükellefiyetini terk etmek istediğini yazılı olarak bağlı bulunduğu vergi dairesine bildiren adı geçenin, yukarıda yapılan açıklamalara göre gerekli olan araştırma ve inceleme sonucunda, başvuru tarihinden sonra nakliyecilik faaliyetiyle uğraşıldığına ilişkin herhangi bir tesbitin bulunmaması halinde mükellefiyetinin terkin edilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak, sonucundan adı geçene bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.Daire Başkanı

Özelge:Mükellefin Nakliyecilik Faaliyetinde Kullandığı Minibüsünü Özel İşlerinde Kullanacağı Gerekçesiyle Gayri Ticariye Çevirmesi Halinde Mükellefiyeti Terkin Ettirilecektir.

20.05.1998

B.07.0.GEL.0.40/4020-45/18657

5 Ocak 2021 /Mükellefin Nakliyecilik Faaliyetinde Kullandığı Minibüsünü Özel İşlerinde Kullanacağı Gerekçesiyle Gayri Ticariye Çevirmesi Halinde Mükellefiyeti Terkin Ettirilecektir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top