Boşanma Protokolünün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Boşanma Protokolünün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 66813766-155[1-2012/65]-552                                                                           05/09/2013

Konu : Boşanma Protokolünün damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …. Aile Mahkemesince düzenlenen “Boşanma Protokolü”ne istinaden damga vergisi ödemeniz gerektiği, konuyla ilgili olarak İlimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurduğunuzda, damga vergisi matrahına protokolde yer alan gayrimenkullerin emlak vergisi değerlerinin de eklenmesi gerektiğinin ifade edildiği belirtilerek, içeriğinde sadece tazminat ödenmesi yönünde 50.000 TL tutarındaki değere yer verilen söz konusu protokolden damga vergisinin ne şekilde aranılacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, evlilik birliğinin sona erdirilmesi nedeniyle …. Aile Mahkemesinde düzenlenen söz konusu “Boşanma Protokolü”nün, ihtiva ettiği meblağ olan 50.000 TL üzerinden, 488 saylı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

      

Özelge:Boşanma Protokolünün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

05.09.2013

66813766-155[1-2012/65]-552

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Boşanma Protokolünün Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu