Kira Bedellerinin Mamül Maliyetleriyle İlişkilendirilmesi Gerektiğinden Finansal Kira Bedellerinin Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan “730-genel Üretim Giderleri” Hesabında İzlenmesi Gerekir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 18.05.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.31/3185-17/27135
KONU : Finansal kira bedellerinin Tek Düzen Hesap
Planında izlenip izlenemeyeceği hk.

GAZİANTEP DEFTERDARLIĞI
(Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 01/08/2000 tarih ve B.07.4.DEF.0.27/2000-515-75/2972 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
İliniz ….. Vergi Dairesi’ne ….. sicil numarası ile kayıtlı mükellef ….. Ür. Pazarlama firması tarafından Defterdarlığınıza sorulan, “Finansal kiralama yoluyla temin ettikleri ve imalatta kullandıkları makinalar için ödemiş oldukları aylık finansal kira bedellerinin Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesinde 780-Finansman Giderleri Hesabı’na mı, yoksa 730-Genel Üretim Giderleri Hesabı’na mı kayıtlanacağı” şeklindeki soru ile oluştuğu anlaşılan tereddütlü hususlar incelendi.

İlgide kayıtlı yazınızda bahsedilen olayda kiralamaya konu varlıkların üretimle doğrudan ilgili olmaları nedeniyle, sözkonusu kira bedellerinin mamül maliyetleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğinden finansal kira bedellerinin Tekdüzen Hesap Planında yer alan “730-Genel Üretim Giderleri” hesabında izlenmesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Kira Bedellerinin Mamül Maliyetleriyle İlişkilendirilmesi Gerektiğinden Finansal Kira Bedellerinin Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan “730-genel Üretim Giderleri” Hesabında İzlenmesi Gerekir.

18.05.2001

B.07.0.GEL.0.31/3185-17/27135

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kira Bedellerinin Mamül Maliyetleriyle İlişkilendirilmesi Gerektiğinden Finansal Kira Bedellerinin Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan “730-genel Üretim Giderleri” Hesabında İzlenmesi Gerekir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu