Döviz Alım Belgelerinde Yabancı Dil İle Açıklamada Bulunulmasının Kayıtların Türkçe Tutulması Zorunluluğuna Aykırı Olup Olmadığı Hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 23.01.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2918-215-55/4393
KONU : Döviz alım belgelerinde yabancı dil ile açıklama
bulunmasının kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna
aykırı olup olmadığı hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………… VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : a) …………………tarih ve ………………… sayılı yazımız.
b) ………………… tarih ve ………………… sayılı yazımız.

İlgi (b)’de kayıtlı yazınızdan, iliniz ….. Vergi Dairesi mükelleflerinden (21.01.2000 tarihinden itibaren ….. Vergi Dairesi mükellefi) olan ….. A.Ş. tarafından yabancı bir turiste 100 İngiliz Sterlini karşılığı bozdurulan çek için düzenlenen….. No.lu Döviz Alım Belgesinde “Tax-Masraf” ibaresinin bulunması ve yapılan işlem karşılığında % 12 dolayında kesinti yapılması işleminin, Vergi Usul Kanununun 215 inci maddesine göre kayıtların Türkçe tutulması gerektiği hükmüne dayanarak hiç düzenlenmemiş kabul edildiği ve usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 215 inci maddesinde, “Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir.”; 227 nci maddesinde, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, vergi kanunlarına göre tutalacak olan defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğu bulunduğundan Döviz Alım Belgesinin de Türkçe düzenlenmesi gerekmekte, ancak istenildiği takdirde Döviz Alım Belgesi üzerinde yabancı dil ile açıklama yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Olayda adı geçen şirket tarafından düzenlenen döviz alım belgesinde yer alan “Tax-Masraf” ibareli bölümde hem Türkçe hem de ingilizce açıklamalar bulunduğundan, şirket adına kesilen usulsüzlük cezasının tahsil edilmiş ise red ve iade olunacağı, tahsil edilmemiş ise düzeltme yoluyla terkin edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili olarak adı geçen mükellef hakkında yapılan işlemlerin Bakanlığımıza bildirilmesini rica ederim.

Özelge:Döviz Alım Belgelerinde Yabancı Dil İle Açıklamada Bulunulmasının Kayıtların Türkçe Tutulması Zorunluluğuna Aykırı Olup Olmadığı Hakkında.

23.01.2001

B.07.0.GEL.0.29/2918-215-55/4393

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Döviz Alım Belgelerinde Yabancı Dil İle Açıklamada Bulunulmasının Kayıtların Türkçe Tutulması Zorunluluğuna Aykırı Olup Olmadığı Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu