Vergi Usul Kanunu Özelgeleri(748)

Diğer tur:

Kamu Özel İşbirliği Modeli Çerçevesinde İnşa Edilen Ve Faaliyete Başlayan Şehir Hastanelerinin Bina Ve Ekipmanlarının Aktifleştirilmesi Ve Yatırımın İtfası.

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Kamu Özel İşbirliği Modeli Çerçevesinde İnşa Edilen Ve Faaliyete Başlayan Şehir Hastanelerinin Bina Ve Ekipmanlarının Aktifleştirilmesi Ve Yatırımın İtfası.

26 Aralık 2019 0 3800

Yabancı Bayraklı Gemilere Verilen Acentelik Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Ve Belge Düzeni İle Form Ba Ve Form Bs’de Bildirimi Hk.

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Yabancı Bayraklı Gemilere Verilen Acentelik Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Ve Belge Düzeni İle Form Ba Ve Form Bs’de Bildirimi Hk.

26 Aralık 2019 0 3747

Kdv İndiriminden Çıkarılan Smiyb Niteliğindeki Faturaya İlişkin Form Ba Bildiriminde Düzeltme Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Kdv İndiriminden Çıkarılan Smiyb Niteliğindeki Faturaya İlişkin Form Ba Bildiriminde Düzeltme Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

26 Aralık 2019 0 3806

Sayısal Loto Bayii Olan Ve Yanısıra Akbil Satışı Da Yapan Mükellefin Ba-bs Bildirimi Verme Yükümlülüğü

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Sayısal Loto Bayii Olan Ve Yanısıra Akbil Satışı Da Yapan Mükellefin Ba-bs Bildirimi Verme Yükümlülüğü

26 Aralık 2019 0 3757

İhraç Kayıtlı Alınan Mala İlişkin Ötv’nin Ba-bs Formuna Dahil Edilip Edilmeyeceği

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

İhraç Kayıtlı Alınan Mala İlişkin Ötv’nin Ba-bs Formuna Dahil Edilip Edilmeyeceği

26 Aralık 2019 0 3773

Mükellefiyet Tesis Ettirilmeden Ve Tescil Yapılmadan Evvel Faaliyete İlişkin Satın Alınan Mallara Ait Şirket Adına Düzenlenen Faturanın Ba Formunda Gösterilip Gösterilmeyeceği

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Mükellefiyet Tesis Ettirilmeden Ve Tescil Yapılmadan Evvel Faaliyete İlişkin Satın Alınan Mallara Ait Şirket Adına Düzenlenen Faturanın Ba Formunda Gösterilip Gösterilmeyeceği

26 Aralık 2019 0 3759

Kuyumculuk Faaliyeti İşi İle İştigal Eden Mükellefin İthalat-ihracat İşlemlerinin Form Ba-bs İle Bildirilmesi Hk.

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Kuyumculuk Faaliyeti İşi İle İştigal Eden Mükellefin İthalat-ihracat İşlemlerinin Form Ba-bs İle Bildirilmesi Hk.

26 Aralık 2019 0 3754

Mükellefiyet Bilgileri Hatalı Verilen Kişilere Yapılan Mal-hizmet Satımlarının Bs Formuna Dahil Edilip Edilmeyeceği.

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Mükellefiyet Bilgileri Hatalı Verilen Kişilere Yapılan Mal-hizmet Satımlarının Bs Formuna Dahil Edilip Edilmeyeceği.

26 Aralık 2019 0 3750

Nev?i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların Ba Bildirim Formunda Hangi Unvanla Beyan Edileceği

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Nev?i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların Ba Bildirim Formunda Hangi Unvanla Beyan Edileceği

26 Aralık 2019 0 3761

Tahsildar Alındısı Karşılığında Belediyeye Ödenen Bedelin Ba Formunda Beyan Edilmesi Ve Kdv Den İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

Vergi Usul Kanunu Özelgeleri

Tahsildar Alındısı Karşılığında Belediyeye Ödenen Bedelin Ba Formunda Beyan Edilmesi Ve Kdv Den İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

26 Aralık 2019 0 3764

Son Yorumlananlar

Top
Menu