Metro İnşaat Şantiyesi İçerisinde Üretilen Betonun Mikser Kamyonlarıyla İnşaat Güzergahına Sevki Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

64597866-105[230-2014]-44

11/04/2014

Konu

:

Metro inşaat şantiyesi içerisinde üretilen betonun mikser kamyonlarıyla inşaat güzergahına sevki esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …  metro inşaat işinin ana yüklenicisi olan şirketinizin inşaat şantiyesinin inşaatın tüm güzergahını kapsadığı, inşaat için gerekli olan betonun da şantiyenin bir noktasında şirketinizce üretildiği ve yine şirketinize ait mikser kamyonlarıyla 24 saat boyunca inşaat güzergahlarına taşındığı belirtilerek, aynı şantiye içerisindeki beton sevkiyatında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceğini, sevk irsaliyesi düzenlenmesinin zorunlu olması durumunda sevkiyat 24 saat boyunca devam ettiğinden her gün için mikser kamyonu başına tek sevk irsaliyesi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız  görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulmasının şart olduğu, malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanmasının gerekli olduğu,   hükme bağlanmıştır.

          Madde hükmünden anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belge olup mal sevkiyatı yapan veya yaptıran alıcı veya satıcıların sevk irsaliyesi düzenlemeleri gerekmektedir.

            Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler uyarınca; ihale yoluyla taahhüdünüz altına aldığınız metro inşaatı için gerekli olan betonun inşaat şantiyesinin bir noktasında şirketinizce üretilmesi ve yine şirketinize ait mikser kamyonlarıyla 24 saat boyunca inşaat güzergahlarına taşınması işlemlerinin şantiye içerisinde gerçekleştirildiğinin kabulünü gerektirdiğinden ve söz konusu işlemlerin merkez-şube yada şube-şube arasında gerçekleştirilen işlemler olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından dolayı, aynı şantiye içerisindeki bahse konu beton sevkiyatlarınızda sevk irsaliyesi düzenlemenize gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, gerek şantiye içindeki beton üretim tesisinden şantiye güzergahı dışındaki yerlere, gerekse şantiye dışındaki alanlardan şantiye bölgesine yapılacak sevkiyatlar için sevk irsaliyesi düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Metro İnşaat Şantiyesi İçerisinde Üretilen Betonun Mikser Kamyonlarıyla İnşaat Güzergahına Sevki Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.

11.04.2014

64597866-105[230-2014]-44

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Metro İnşaat Şantiyesi İçerisinde Üretilen Betonun Mikser Kamyonlarıyla İnşaat Güzergahına Sevki Esnasında Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu