T.C.


MALİYE BAKANLIĞI


ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 05.02.1997
SAYI : B.07.0.GEL.O.65/6508-39/4198
KONU : ÖKC fişlerinde mükellefin adı,
soyadı ile ünvanının birarada
bulunma mecburiyetinin olup
olmadığı hk.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 3.12.1996 gün ve DEF.O.39.10/45-5/7 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 3. maddesinde “ödeme kaydedici
cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişlerinde, satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya ünvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.


Bu hüküm karşısında ödeme kaydedici cihaz fişlerinde mükellefin adı soyadı ile ünvanının birarada bulunması gerekmemekte, dolayısıyla düzenlenen fişlerde bunlardan yalnızca birinin bulunması halinde ceza kesilmesine de Kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, düzenledikleri ödeme kaydedici cihaz fişlerinin üzerinde, mükellefin adı soyadı veya ünvanından en az birinin ve yukarıda sayılan diğer bilgilerin tamamının gerektiği şekilde yeralması halinde, ödevliler hakkında düzenledikleri belgelerin şekil ve muhtevası ile ilgili olarak bir ceza kesilmemesi gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Ökc Fişlerinde Mükellefin Adı, Soyadı İle Ünvanının Birarada Bulunma Mecburiyeti Yoktur.

05.02.1997

B.07.0.GEL.O.65/6508-39/4198

7 Ocak 2021 /Ökc Fişlerinde Mükellefin Adı, Soyadı İle Ünvanının Birarada Bulunma Mecburiyeti Yoktur.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu