Sağlık Kabini İşleten Serbest Meslek Erbabının Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sağlık Kabini İşleten Serbest Meslek Erbabının Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.17.02-ÖKC.1-17

08/06/2010

Konu

:

Serbest meslek erbabının ÖKC kullanmak zorunda olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. Kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve serbest meslek erbabı olarak sağlık kabini işletme faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, bu faaliyetinizden dolayı ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Konu ile ilgili 2001/1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında İç Genelgede, yeminli mali müşavir, avukat, mimar, mühendis, doktor gibi kişilerin serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle 3100 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı açıklanmış bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamakta olup, faaliyetinizle ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sağlık Kabini İşleten Serbest Meslek Erbabının Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.

08.06.2010

B.07.1.GİB.4.01.17.02-ÖKC.1-17

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sağlık Kabini İşleten Serbest Meslek Erbabının Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu